Interiér

Použití antibakteriálního přípravku účinně likviduje ve vzduchu obsažené organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy. Povrch je dlouhodobě funkční a ani po pěti letech nevykazuje oslabení své funkčnosti. Nanesená vrstva je mrazuvzdorná.

 • Vysoká fotokatalytická účinnost optimalizovaná pro čištění vzduchu.
 • Neobsahuje žádná organická rozpouštědla nebo chemické prostředky.
 • Vysoká přídržnost k povrchu; mrazuvzdornost; odolnost vůči slané vodě a dešti; vysoká paropropustnost.
 • Levný provoz – funkci spouští denní světlo; snadná obnovitelnost fotokatalytické vrstvy.
 • Vhodné řešení i pro nové povrchy, možnost kombinace s desinfekčními prostředky, inhibuje růst plísní, antibakteriální a antivirový efekt—prevence chřipek a dalších přenosných onemocnění. Ničí kvasinky, houby, spory. Odstraňuje pachy, likviduje cigaretový kouř a redukuje alergeny.
 • Ve zdravotnictví lze využít i silný sterilizační efekt fotoaktivních povrchů v kombinaci s baktericidními lampami – schopnost vytvoření dokonale sanitárního prostředí. Odbourává ze vzduchu páry přebytečných desinfekcí.
 • Výrazně zlepšuje životní prostředí; vysoká účinnost pro rozklad NOx  a dalších výfukových plynů; zabraňuje růstu plísní a parazitických hub na kmenech stromů.

 

Doporučené použití

 • Ideální pro použití v interiérech, nemocnicích, čekárnách, školách, školkách, kuchyních, kancelářích apod..
 • Odstraňování alergenů a dalších nebezpečných látek ze vzduchu.
 • Eliminace nepříjemných a obtěžujících pachů v interiérech.
 • Snižování rizika přenosu  virových a bakteriálních nákaz v interiérech (natírají se vnitřní stěny a stropy v bytech, veřejných prostorech, zdravotnických zařízeních, školách, kancelářích, průmyslových provozech a velkochovech).

 

Ukázky v praxi (odkazy)

Pasivní mikrobiální ochrana

Mikrobiální ochrana – ABVB GCA I

Po aplikaci na povrchu vytvoří tenká otěru a vodě odolná vrstva, která jej chrání proti následnému znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních a vápenatých povlaků, oxidaci. Vytváří částečnou ochranu proti některých chemickým čisticím prostředkům. Díky antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií. Současně chrání povrch před mikrobiálními účinky vybraných bakterií (až 99,7%) a kvasinek (až 87,8%) a virům.

Výhody:
– dlouhodobá vynikající ochrana proti zašpinění (až 90 dnů)
– antibakteriální a antivirová ochrana
– snížení nákladů na desinfekci
– jednoduchá a snadná aplikace
– bez obsahu jedovatých, karcinogenních nebo toxických látek

Doporučené použití 

 • pro všechny interiéry, kde dochází k silné koncentraci osob, např. prodejny, kanceláře, úřady, čekárny, prostředky hromadné dopravy apod.
 • snižuje riziko nákazy, snižuje nemocnost, odstraňuje zápachy
 • vhodná pro desinfekci a ochranu savých i nesavých povrchů, některých plastů, keramiky, skel, textilií, dřevěných výrobků, ploch leštěných kovů (kliky, držadla, madla atd.).

Mikrobiální ochrana – ABVB GCA

Na povrchu se vytvoří tenká polymerová vrstva, odolná otěru a vodě, která chrání povrch proti následnému znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních a vápenatých povlaků, oxidaci. Vytváří částečnou ochranu proti některých chemickým čisticím prostředkům. Díky antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií. Současně chrání povrch před mikrobiálními účinky vybraných bakterií (až 99,7%) a kvasinek (až 87,8%) a virům.

Výhody:
– dlouhodobá vynikající ochrana proti zašpinění (až 90 dnů)
– antibakteriální a antivirová ochrana
– snížení nákladů na desinfekci
– jednoduchá a snadná aplikace
– neobsahuje jedovaté, karcinogenní nebo toxické látky

Doporučené použití 

 • pro všechny interiéry, kde dochází k silné koncentraci osob, např. prodejny, kanceláře, úřady, čekárny, prostředky hromadné dopravy apod.
 • snižuje riziko nákazy, snižuje nemocnost, odstraňuje zápachy
 • vhodná pro desinfekci a ochranu nesavých povrchů, jako jsou plasty, keramika, leštěné kovové plochy (kliky, držadla, madla atd.).

Hydrofobní a mikrobiální ochrana HFoAB

Na povrchu se vytvoří tenká hydrofobní vrstva, která chrání povrch proti následnému znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních a vápenatých povlaků, oxidaci. Vytváří částečnou ochranu proti některých chemickým čisticím prostředkům. Díky antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií. Současně chrání povrch před mikrobiálními účinky vybraných bakterií (až 99,7%) a kvasinek (až 87,8%).

Výhody:
– dlouhodobá vynikající ochrana proti zašpinění (až 120 dnů)
– hydrofobní, antibakteriální a antivirová ochrana
– jednoduchá a snadná aplikace
– 100% biologicky odbouratelná

Doporučené použití 

 • pro všechny interiéry, kde dochází k silné koncentraci osob, např. prodejny, kanceláře, úřady, čekárny, prostředky hromadné dopravy apod.
 • snižuje riziko nákazy, snižuje nemocnost, odstraňuje zápachy
 • vhodná pro desinfekci a ochranu nesavých povrchů (skleněné dveře, výlohy, okna), nerezových a kovových leštěných ploch (kliky, držadla, madla atd.).

NanoDeo2

Sanační nátěr NanoDEO 2 je určen jak pro venkovní, tak pro vnitřní použití. Jeho nanesením se vytvoří svrchní minerální fotokatalytická ochranná vrstva s vysokým obsahem nano oxidu titaničitého. Tato vrstva účinně likviduje ve vzduchu obsažené organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy.  Povrch je dlouhodobě funkční a ani po pěti letech nevykazuje oslabení své funkčnosti. Nanesená vrstva je mrazuvzdorná. Přilnavost k betonu je 3,4 MPa.  Při dodržení předepsaného postupu, penetrace podkladu není nutná.

 • NanoDEO 2 produkt byl optimalizován pro čištění vzduchu a je certifikován i pro betonové povrchy.
 • NanoDEO 2 je částečně transparentní. Na povrchu ošetřené plochy vytváří bíle zakalený poloprůhledný povlak.
 • Při vývoji NanoDEO 2 byla hlavním kritériem bezpečnost a snadné použití produktu. Na rozdíl od NanoDEO 1 neobsahuje žádné agresivní chemické látky, je pH neutrální, kompletně inertní a nedráždivý.  Z těchto důvodů je mimořádně vhodný pro použití v interiérech.
 • Plochy,  na nichž je vytvořena povrchová vrstva nátěru NanoDEO 2, plní funkci vysoce účinné čističky vzduchu. Jeho funkčnost a účinnost je podmíněna  přítomnosti UV záření. Účinnost čistícího procesu je ovlivněna intenzitou dopadajícícho UV záření a prouděním vzduchu. Fotokatalytická plocha  o rozměru 1m2 je schopna za 12 měsíců vyčistit vzduch až od kilogramů nečistot.

Poznámka:

Aplikace NanoDEO 2 v interiéru vyžadují přítomnost  dostatečného množství UV světla. Skleněná okna však z denního světla propouštějí do interiéru  pouze malé množství UV. Moderní okna se speciálními povrchovými úpravami pak nepropouštění UV záření žádné. Proto je nutno vždy ověřit přítomnost a intenzitu tohoto záření citlivým UV metrem. Pro zajištění  funkčnosti fotokatalytické plochy vytvořené NanoDEO 2 je potřebné UV záření o intenzitě minimálně 0,2W/1m2. Pokud takové hodnoty nejsou naměřeny, musí být nainstalován zdroj umělého UV světla o potřebném výkonu. Pro nasvícení je nutno používat zdroje měkkého UV záření (UVA), jehož optimální vlnová délka je 365 nm.

Fyzikální a užitné vlastnosti

 • Vysoká fotokatalytická účinnost optimalizovaná pro čištění vzduchu.
 • Neobsahuje žádná organická rozpouštědla nebo chemické prostředky
 • Vysoká přídržnost k povrchu; mrazuvzdornost; odolnost vůči slané vodě a dešti; vysoká paropropustnost.
 • Levný provoz – funkci spouští denní světlo; snadná obnovitelnost fotokatalytické vrstvy; .
 • Vhodné řešení i pro nové povrchy, možnost kombinace s desinfekčními prostředky, inhibuje růst plísní, antibakteriální a antivirový efekt—prevence chřipek a dalších přenosných onemocnění. Ničí kvasinky, houby, spory. Odstraňuje pachy, likviduje cigaretový kouř a redukuje alergeny.
 • Ve zdravotnictví lze využít i silný sterilizační efekt fotoaktivních povrchů v kombinaci s baktericidními UVB lampami – schopnost vytvoření dokonale sanitárního prostředí. Odbourává ze vzduchu páry přebytečných desinfekcí.
 • Výrazně zlepšuje životní prostředí; vysoká účinnost pro rozklad NOx  a dalších výfukových plynů; zabraňuje růstu plísní a parazitických hub na kmenech stromů;

Doporučené použití NanoDEO2

 • Ideální pro použití v interiérech
 • odstraňování alergenů a dalších nebezpečných látek ze vzduchu
 • eliminace nepříjemných a obtěžujících pachů v interiérech
 • snižování rizika přenosu  virových a bakteriálních nákaz v interiérech (natírají se vnitřní stěny a stropy v bytech, veřejných prostorech, zdravotnických zařízeních, školách, kancelářích, průmyslových provozech a velkochovech)
 • V exteriérech je vhodné využití pro zajištění co nejvyšší samočistící účinnosti a čištění vzduchu, (možnost kombinace s NanoDEO 1) a antigraffiti ( 5—6 vrstev nátěru NanoDEO 2)

NanoDeo3

Sanační nátěr NanoDEO 3  je určen zejména pro vnitřní použití. Jeho nanesením se vytvoří svrchní minerální fotokatalytická ochranná vrstva s mimořádně vysokým obsahem nano oxidu titaničitého. Tato vrstva vykazuje nejvyšší možnou fotokatalytickou účinnost, která se přibližuje teoretickému maximu. Velmi účinně likviduje ze vzduchu  organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy.  Povrch je dlouhodobě funkční. Nanesená vrstva je mrazuvzdorná.  Penetrace podkladu není nutná.

 • NanoDEO 3 vytváří na ošetřeném povrchu bílý povlak.
 • Fotokatalytická aktivita vrstvy je podmíněna přítomností ultrafialového světla (UV), které je přirozenou součástí slunečního světla, nebo musí být zajištěno z umělého zdroje.
 • NanoDEO 3 je vhodný zejména k čistění  vzduchu  od  organických škodlivin, včetně redukce virů a baktérií. Velmi účinně odstraňuje i  nejrůznější pachy. Optimální plochou pro funkci ochranného nátěru NanoDEO 3 v interiéru je, vzhledem k relativní měkkosti vytvořené vrstvy („kříduje“) strop. Účinnost fotokatalýzy lze výrazně zvýšit intenzitou aktivujícího osvětlení a cirkulací vzduchu např. pomocí stropního světla s větrákem apod.

Doporučené použití NanoDEO3

 • Všechny interiéry, kde dochází k silné koncentraci osob, např. kanceláře úřady, školy, školky apod. – snížené riziko nákazy, menší nemocnost, odstranění zápachů
 • Nemocnice, ordinace, veterinární pracoviště, laboratoře – ochrana pacientů a personálu, čistý vzduch
 • Domácnosti – čisté, příjemné prostředí bez zápachů
 • Alergici, astmatici – prevence a případná pomoc při dýchacích obtížích (závisí na typu potíží)
 • Bary, restaurace – likviduje cigaretový kouř, čistí vzduch
 • Živočišná výroba – snížené riziko epidemií

Nabízíme Vám vlastní aplikaci na klíč, popř. školení zaměřené na aplikace přípravků. Kontaktujte nás

  Nanodeodorant

  Přípravek na odstranění zápachů v bytě. Působí antibakteriálně.


  Permatex

  Zabraňuje usazování nečistot a zpevňuje tkaniny proti otěru.


  Supraperl

  Vysoce výkonný prostředek proti vodě a špíně s ochranným efektem.


  Permagard

  Přípravek na savé kameninové povrchy s vysokou účinností.


  Nerez / chrom / hliník

  Na ochranu nerezových, chromovaných nebo hliníkových povrchů.


  Plexgardon

  Ochranný prostředek na plastové povrchy.


  Nanošampón

  Vysoce výkonná nanokosmetika, ideální pro ruční mytí vozu.


  Sprej nanosilver

  Antibakteriální sprej na desinfekce textilu a obuvi.