Antibakteriální nátěr v exteriéru


Multifunkční nátěry jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Jsou absolutně nejúčinnější nátěrovou hmotou s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.

Pokud je povrch stavby natřen zmiňovaným funkčním nátěrem získává silnou samočistící schopnost a špína se na něm neusazuje. Špína, která se usazuje na povrchu fasád, střech a stavebních konstrukcí ze vzduchu znečistěného automobilovou dopravou, spalováním fosilních paliv v kotelnách a průmyslovými provozy dokáže velmi rychle znehodnotit vzhled i těch nejreprezentativnějších staveb. Obnovení čistého vzhledu vyžaduje často poměrně velké náklady na očištění s využitím chemických přípravků a tlakové vody. Povrchová vrstva vytvořená funkčním nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem (součást denního světla), jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt se nazývá fotokatalýza. Je poháněn světlem a je, na rozdíl od chemie, nevyčerpatelný.

Podstata samočistícího efektu:

Saze a další prachové částice obsažené ve znečistěném vzduchu představují zpravidla shluky částic anorganického složení a lepivých vodou nerozpustných organických molekul, díky nimž velmi dobře drží na povrchu fasády. Jestliže je na, denním světlem aktivovaný, funkční povrch přinesena vzdušným prouděním saze nebo jiná mikroskopická částice nečistoty, dojde k okamžité reakci jejich lepivých organických látek se vzdušným kyslíkem. Ty jsou v relativně krátké době rozloženy až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Neoxidovatelné prachové částice se pak bez lepivého obalu nedokážou na povrchu zdi pevně uchytit a jsou z něho odstraněny v důsledku působení deště a větru.
Vysoce oxidační povrch vytvořený funkčním nátěrem chrání velmi účinně povrch staveb nejenom proti špíně, ale také proti porůstání plísněmi a řasami. Fotokatalytický efekt ničí jejich spory a znemožňuje růst. Tím je zabráněno i následnému usazování mechů a lišejníků. Fotokatalýza zabraňuje i špinění povrchu staveb pavučinami cedivečky zápřední (Dictina cicica), která se usídluje na omítkách budov. Funkčním nátěrem ošetřený povrch fasády se pro tohoto pavoučka stává nepříjemný a jeho pavučiny se díky fotokatalytickém efektu na něm nedokážou udržet.

Efekty pro majitele:

Popsané vlastnosti aktivované funkční vrstvy na povrchu stavby mají ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů pro majitele staveb:

1. Přímý finanční efekt: snížení nákladů na udržování čistého vzhledu stavby

Výrobce garantuje samočistící funkci funkčního povrchu na svislé plochy 10 let a na šikmé plochy s přímým působením sněhu a deště 6 let i v extrémně znečistěném prostředí velkých měst, dopravních komunikací a průmyslových aglomerací. V prostředí s menším znečištěním může být zachování plné funkčnosti funkčním nátěrem ošetřeného povrchu i násobně vyšší.

2. Nepřímý komerční efekt – atraktivnější vzhled budovy

Vzhled budovy je jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje zájem o pronájmy v ní a tedy i výnos z nich. Plocha ošetřená funkčním nátěrem zůstává dlouhodobě čistá a neporůstá plísněmi, zelenou řasou ani mechy a lišejníky. Nevyžaduje údržbu. Pokud nedojde k mechanickému odstranění funkční vrstvy, nebo jejímu překrytí jiným materiálem, není teoreticky její životnost a funkčnost časově limitována. Fasády ošetřené funkčním nátěrem zaručí, že jejich čistý vzhled bude tedy dlouhodobý.

3. Ochrana proti graffiti

V silné vrstvě (6-7 nátěrů) fungují funkční nátěry jako ochrana proti graffiti. Na povrchu ošetřeném funkčním nátěrem se obtížně „chytají“ spreje, rychle se ucpou póry hrotu fixů a sprejerské výtvory lze snadno mechanicky odstranit tvrdým kartáčem. Antigraffiti úprava funkčním nátěrem je, na rozdíl od běžných antigraffiti nátěrů, vysoce prodyšná.

4. Možnost využití image „Budova chránící životní prostředí“ pro vlastní propagaci

Aktivovaná plocha ošetřená funkčním nátěrem čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Při kolizích těchto látek, rozptýlených ve vzduchu, s aktivní funkční plochou, dochází k jejich rychlému odstraňování účinným rozložením převážně na molekuly H2O a CO2 .

10 metrů čtverečných fasády ošetřené fotoaktivním funkčním nátěrem je schopno (bez jakýchkoli nákladů na energii a údržbu) za jeden rok vyčistit v lokalitě, kde stavba stojí, cca. 30.000.000 metrů kubických vzduchu od škodlivých imisí z dopravy, lokálního topení a průmyslové výroby!!!

Aplikace a údržba:

Funkční nátěry jsou vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ( TiO2) s dalšími minerálními látkami. Nanášejí se jako svrchní nátěrová vrstva. Nátěry nejsou omyvatelné. Vytvořená funkční vrstva je zcela inertní a paropropustná. Vhodným podkladem jsou: surový beton, neglazované pálené cihly a střešní tašky, neleštěný kámen, silikátové a akrylátové omítky a barvy, vápenný štuk. Průměrná spotřeba suspenze funkčního nátěru je 1 l na vytvoření 10 metrů2 fotokatalytického povrchu (skutečnost se může lišit v závislosti na savosti a struktuře podkladu). Fotokatalytický povrch se vytváří postupným nanesením 2 – 3 nátěrových vrstev, přičemž novou vrstvu je možno nanášet až po zaschnutí vrstvy předcházející. Poškozený fotokatalytický povrch lze snadno obnovit novým nátěrem.
Plocha ošetřená funkčním nátěrem zůstává dlouhodobě čistá a neporůstá plísněmi, zelenou řasou ani mechy a lišejníky. Nevyžaduje údržbu. Pokud nedojde k mechanickému odstranění funkční vrstvy, nebo jejímu překrytí jiným materiálem, není teoreticky její životnost a funkčnost časově limitována. Ve vnějším prostředí však dochází v důsledku erozního působení větru a deště k jejímu postupnému obrušování. Výrobce proto doporučuje obnovit účinnost fotoaktivní povrchové vrstvy jedním nástřikem po 10 – 15ti letech na svislých plochách a po 5 – 7 letech na skosených plochách, které jsou více vystaveny eroznímu působení vody a sněhu.

Komentáře jsou vypnuty.